Coimbatore Cardiothoracic Surgeons List

Dr. B. Jayaraman
Ashwin Hospital, Alamu Nagar, Sathy Main Road, Gandhipuram, Coimbatore, Tamil Nadu - 641012
Phone: 0422 - 2525252, 4389966
Dr. P. R. Murugesan
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170
Dr. B. Vignesh Kanda Kumar
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170
Dr. Srinivasa Reddy. P
KG Hospital, No. 5, Government Arts College Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641018
Phone: 0422 - 2212121
Mobile: 9841894028
Dr. Varma S. K
KG Hospital, No. 5, Government Arts College Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641018
Phone: 0422 - 2212121
Mobile: 9443021267
Dr. R. Vijayakumar
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, P.B. No. 6327, Nethaji Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore, Tamil Nadu - 641037
Phone: 0422 - 2245000, 2243501
Dr. B. Madhava Rao
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, P.B. No. 6327, Nethaji Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore, Tamil Nadu - 641037
Phone: 0422 - 2245000, 2243501
Dr. Sundar Ramanathan
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, P.B. No. 6327, Nethaji Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore, Tamil Nadu - 641037
Phone: 0422 - 2245000, 2243501
Dr. S. Balasundaram
Kovai Medical Center And Hospital, P.B.No. : 3209, Kalluri Nagar, Avanashi Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641014
Phone: 0422 - 4323113
Dr. Devender Singh
Kovai Medical Center And Hospital, P.B.No. : 3209, Kalluri Nagar, Avanashi Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641014
Phone: 0422 - 4323204
Dr. Prashant Vaijyanath
Kovai Medical Center And Hospital, P.B.No. : 3209, Kalluri Nagar, Avanashi Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641014
Phone: 0422 - 4324530
Dr. P. Chandrasekar
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, P.B. No. 6327, Nethaji Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore, Tamil Nadu - 641037
Phone: 0422 - 2245000, 2243501
Dr. S. Muralidharan
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, P.B. No. 6327, Nethaji Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore, Tamil Nadu - 641037
Phone: 0422 - 2245000, 2243501
Dr. P. R. Murugesan
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170
Dr. R. Krishnanand Pai
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170
Dr. Subhash S John
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170
Dr. B. Vignesh Kanda Kumar
PSG Hospitals, Avinashi Road, Kalluri Nagar, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu - 641004
Phone: 0422 - 2570170